6062

Leczenie alkoholika bez jego zgody – Jak skierować alkoholika na przymusowe leczenie?

Leczenie alkoholika bez jego zgody – Jak skierować alkoholika na przymusowe leczenie?
10 listopada 2023
  Ocena:
 • 5/5

Jak skierować alkoholika na przymusowe leczenie? Opcje leczenia alkoholika bez jego zgody

Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale także jej rodzinę, przyjaciół oraz otoczenie. W wielu przypadkach osoba uzależniona od alkoholu nie jest świadoma swojego problemu lub nie wyraża zgody na podjęcie leczenia. W Polsce istnieje możliwość leczenia alkoholika bez jego zgody, co jest ściśle regulowane przez prawo. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie metod, procesu oraz warunków, na jakich możliwe jest przymusowe leczenie alkoholika.

Podstawy prawne leczenia alkoholika bez jego zgody

Zgodnie z polskim prawem, istnieje kilka przesłanek umożliwiających podjęcie przymusowego leczenia alkoholowego. Najważniejszym dokumentem w tej kwestii jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określa ona, iż osoba uzależniona może zostać poddana leczeniu odwykowemu bez swojej zgody, jeżeli jej stan zdrowia tego wymaga, zwłaszcza gdy grozi to życiu lub zdrowiu innych osób, bądź gdy osoba ta stwarza zagrożenie dla porządku publicznego.

Kiedy można złożyć wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholowe może złożyć najbliższa rodzina osoby uzależnionej, jej przedstawiciel ustawowy, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokurator. Aby wniosek mógł być rozpatrzony przez sąd, konieczne jest przedstawienie odpowiednich argumentów i dowodów na to, że osoba uzależniona od alkoholu stanowi zagrożenie dla siebie lub otoczenia, a jej stan zdrowia wymaga interwencji.

Proces orzekania o przymusowym leczeniu alkoholika

Sąd po otrzymaniu wniosku zobowiązany jest do zbadania sprawy i podjęcia decyzji o ewentualnym skierowaniu alkoholika na przymusowe leczenie. W tym celu sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego psychologa oraz analizę sytuacji życiowej osoby uzależnionej. Na podstawie tych informacji sąd wydaje orzeczenie, które może być zaskarżone przez osoby zainteresowane.

Rola komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przymusowym leczeniu

W procesie orzekania o przymusowym leczeniu alkoholowym ważną rolę odgrywają gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. To one często inicjują postępowanie o przymusowe leczenie, zbierają niezbędne informacje oraz wspierają rodzinę osoby uzależnionej w trakcie całego procesu. Komisje te działają na szczeblu lokalnym, co pozwala im na skuteczną interwencję i współpracę z lokalnymi ośrodkami terapii uzależnień.

Ubezwłasnowolnienie alkoholika jako środek ostateczny

W sytuacjach skrajnych, kiedy osoba uzależniona od alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla siebie lub innych, istnieje możliwość ubezwłasnowolnienia. Jest to najbardziej restrykcyjna forma ograniczenia praw osoby uzależnionej, która pozwala na jej przymusowe leczenie odwykowe. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej i wymaga solidnego uzasadnienia oraz opini biegłego.

Alternatywy dla przymusowego leczenia alkoholika

Mimo że przymusowe leczenie alkoholika jest możliwe, warto rozważyć alternatywne metody przekonania osoby uzależnionej do podjęcia terapii. Wsparcie rodziny, profesjonalne interwencje terapeutyczne czy grupy wsparcia mogą okazać się skuteczne w motywowaniu alkoholika do dobrowolnego poddania się leczeniu. Ostateczność, jaką jest przymusowe leczenie, powinna być rozważana tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody zawiodą.

Zakładanie przymusowego leczenia alkoholika – wniosek

Składanie wniosku o przymusowe leczenie alkoholika jest procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania. Rodzina powinna zgromadzić wszelkie dowody na nieodpowiednie zachowanie alkoholika, jego negatywny wpływ na życie rodzinne oraz dowody na zagrożenia zdrowotne. Wniosek powinien zostać złożony w odpowiednim sądzie rejonowym, zgodnie z miejscem zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej.

Życie po przymusowym leczeniu alkoholowym

Przymusowe leczenie alkoholika to dopiero początek drogi do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po zakończonym leczeniu odwykowym osoba uzależniona potrzebuje wsparcia w utrzymaniu abstynencji i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Terapia uzależnień, grupy wsparcia i stały kontakt z kuratorem są niezbędne do zapewnienia długotrwałej trzeźwości i reintegracji z społeczeństwem.

Wnioski i podsumowanie

Przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem, który wymaga zaangażowania wielu stron: rodziny, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, sądu i ośrodków terapii uzależnień. Choć jest to droga pełna wyzwań, w niektórych przypadkach może okazać się jedynym rozwiązaniem dla osób, które same nie są w stanie podjąć decyzji o leczeniu. Warto jednak pamiętać, że przymusowe leczenie powinno być ostatecznością, a pierwszym krokiem zawsze powinna być próba przekonania osoby uzależnionej do dobrowolnego poddania się terapii.

Jeśli borykasz się z problemem alkoholowym w swojej rodzinie i potrzebujesz pomocy, nasza placówka jest do Twojej dyspozycji. Współpracujemy z doświadczonymi lekarzami, terapeutami, psychologami i fachowymi chirurgami. Działamy w 11 miastach w Polsce, aby każdy pacjent mógł skorzystać z leczenia. Najważniejsze jest dla nas Twoje samopoczucie, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Zadzwoń, zapytaj i pozwól sobie pomóc! Pokonajmy uzależnienie razem!

Cennik

Leczenie uzależnień

Krok 1

Detoks alkoholowy 3h/6h/12h/Max

od 650 zł

Pomoc w odstawieniu alkoholu.

Kup detoks

Dlaczego warto?

 • Pomoc w odstawieniu
 • Przerwanie ciągu alkoholowego
 • Likwidacja objawów odstawiennych
 • Wyrównanie elektrolitów
 • Wypłukanie toksyn
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 2

Konsultacja z lekarzem/psychiatrą ONLINE / e-recepta

od 250 zł*

Konsultacja lekarska / psychiatryczna.

Kup e-konsultację

Dlaczego warto?

 • Konsultacja lekarska
 • Konsultacja psychiatryczna
 • Indywidualne podejście
 • Prywatność
 • Pełna dyskrecja
 • Doświadczenie
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 3

Wszywka alkoholowa standard / vip / exclusive


od 479 zł*

Farmakoterapia / e-recepta. Uniemożliwienie spożywania alkoholu.

Kup farmakoterapię

Dlaczego warto?

 • Konsultacja chirurgiczna
 • Kwalifikacja do zabiegu
 • Indywidualnie dobrany lek
 • Wysoka skuteczność
 • Pomoc w problemie
 • E-recepta od 99 zł*
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Krok 4

Terapia psychologiczna ONLINE

od 139 zł*

Indywidualne/grupowe sesje psychoterapii uzależnień.

Kup psychoterapię

Dlaczego warto?

 • Profesjonalna sesja terapeutyczna
 • Gwarancja dyskrecji
 • Kompleksowa diagnoza
 • Wsparcie
 • Indywidualny plan terapii
 • Wysoka skuteczność
Kup komplet

Kup wszystkie kroki w pakiecie taniej online!
Oferujemy możliwość wystawienia L4 na cały okres leczenia.

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej